Generálny riaditel′ Slovenských lie?ebných kúpel′ov Piešt′any
pán Klaus Pilz si dovol′uje pozvat′
na slávnostne otvorenie vernisáže s mottom:“Vieden patri ženám“
v sredu, 6. jula 2011 od 16.00 hod.
Lobby hotela Balnea Esplanade Palace
Kupel′ny ostrov, Piešt′any
Pozvánka je platna pre 2 osoby

Der Generaldirektor des Heilbades Pieš?any, Herr Klaus Pilz lädt
herzlich zur Vernissage: ‚‚Wien ist weiblich“ ein.

Mittwoch, den 6. Juli 2011 ab 16 Uhr
Lobby des Hotel Balnea Esplanade Palace
Kurinsel / Pieš?any

Bild 10